BombiBitt

88 stk 88 stk
88 stk
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 128/8 år, 140/10 år
  BombiBitt Skjørt
  BombiBitt Skjørt 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 116/6 år, 128/8 år, 134/9 år, 140/10 år
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  BombiBitt sweatshirt - regular fit
  BombiBitt sweatshirt - regular fit 112,48 kr 374,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år, 140/10 år
  BombiBitt tunika
  BombiBitt tunika 93,73 kr 312,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år
   +1 more
  BombiBitt Lue
  BombiBitt Lue 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 56-62, 68-74
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 56-62, 68-74, 80-86
  BombiBitt Lue
  BombiBitt Lue 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 56-62, 68-74
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 56-62, 68-74, 80-86
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 134/9 år, 140/10 år
  BombiBitt leggings
  BombiBittLegging 37,48 kr 124,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 86/1½ år
  BombiBitt body
  BombiBitt body 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  BombiBitt Hedgehog langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt Hedgehog langermet T-skjorte - regular fit 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 122/7 år, 134/9 år, 140/10 år
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år, 134/9 år
   +1 more
  BombiBitt Lion langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt Lion langermet T-skjorte - regular fit 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år
   +1 more
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år
   +1 more
  BombiBitt Lion langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt Lion langermet T-skjorte - regular fit 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år
   +1 more
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år
   +1 more
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 80/1 år, 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 86/1½ år
   +1 more
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 80/1 år, 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 86/1½ år
   +1 more
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 131,23 kr 437,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 86/1½ år, 92/2 år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 86/1½ år, 92/2 år
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 86/1½ år, 92/2 år
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 86/1½ år, 92/2 år
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 131,23 kr 437,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 86/1½ år, 92/2 år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 86/1½ år, 92/2 år
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 104,98 kr 349,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   62/3 mdr., 68/6 mdr., 80/1 år, 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  BombiBitt Skjørt
  BombiBitt Skjørt 74,98 kr 249,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år, 140/10 år
  BombiBitt Lue
  BombiBitt Lue 22,48 kr 74,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   One Size
  BombiBitt sweatshirt - regular fit
  BombiBitt sweatshirt - regular fit 112,48 kr 374,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 140/10 år
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 140/10 år
  BombiBitt Skjørt
  BombiBitt Skjørt 74,98 kr 249,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   2-6 år, 6-10 år
  BombiBitt body
  BombiBitt body 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   2-4 år, 4-6 år, 6-8 år, 8-10 år
  BombiBitt kjole
  BombiBitt kjole 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt body
  BombiBitt body 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  BombiBitt body
  BombiBitt body 37,48 kr 124,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  BombiBitt body
  BombiBitt body 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  BombiBitt body
  BombiBitt body 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  • Størrelser på lager
   50-56, 62-68
  BombiBitt cardigan
  BombiBitt cardigan 112,48 kr 374,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   140/10 år
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 110/5 år, 116/6 år, 128/8 år
  BombiBitt pyjamas
  BombiBittNightset 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98-104
  BombiBitt cardigan
  BombiBitt cardigan 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  BombiBitt bukser - regular fit
  BombiBitt bukser - regular fit 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  BombiBitt bukser - regular fit
  BombiBitt bukser - regular fit 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  BombiBitt bukser - regular fit
  BombiBitt bukser - regular fit 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 68/6 mdr.
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  BombiBitt Skjørt
  BombiBitt Skjørt 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   110/5 år, 116/6 år
  BombiBitt cardigan
  BombiBitt cardigan 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 116/6 år, 140/10 år
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt langermet T-skjorte - regular fit 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 116/6 år, 128/8 år, 140/10 år
  BombiBitt bukser - regular fit
  BombiBitt bukser - regular fit 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  BombiBitt bukser - regular fit
  BombiBitt bukser - regular fit 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  BombiBitt bukser - regular fit
  BombiBitt bukser - regular fit 59,98 kr 199,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 86/1½ år
  BombiBitt leggings
  BombiBittLegging 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   110/5 år, 134/9 år, 140/10 år
  BombiBitt cardigan
  BombiBitt cardigan 74,98 kr 249,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 110/5 år, 116/6 år
  BombiBitt Skjørt
  BombiBitt Skjørt 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 128/8 år
  BombiBitt T-skjorte - regular fit
  BombiBitt T-skjorte - regular fit 74,96 kr 124,94 kr -40%
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 110-116
  • Størrelser på lager
   110-116, 122-128, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   134-140
  • Størrelser på lager
   98-104
  • Størrelser på lager
   92/2 år
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116, 134-140
  • Størrelser på lager
   92/2 år, 98-104
  • Størrelser på lager
   98-104, 110-116
  BombiBitt gymnastiksko
  BombiBitt gymnastiksko 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   EUR 22/23, EUR 26/27
  BombiBitt cardigan
  BombiBitt cardigan 112,48 kr 374,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   140/10 år
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 110/5 år, 116/6 år, 128/8 år
  BombiBitt leggings
  BombiBittLegging 37,48 kr 124,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr., 80/1 år, 86/1½ år
  BombiBitt leggings
  BombiBittLegging 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   104/4 år
  BombiBitt Hedgehog langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt Hedgehog langermet T-skjorte - regular fit 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 122/7 år, 134/9 år, 140/10 år
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år, 134/9 år
   +1 more
  BombiBitt Hedgehog langermet T-skjorte - regular fit
  BombiBitt Hedgehog langermet T-skjorte - regular fit 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 122/7 år, 134/9 år, 140/10 år
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år
  • Størrelser på lager
   104/4 år, 110/5 år, 116/6 år, 122/7 år, 128/8 år, 134/9 år
   +1 more
  BombiBitt kjole
  BombiBitt kjole 74,98 kr 249,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  BombiBitt heldrakt
  BombiBitt heldrakt 104,98 kr 349,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   62/3 mdr., 68/6 mdr., 80/1 år, 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  BombiBitt body
  BombiBitt body 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  BombiBitt body
  BombiBitt body 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  BombiBitt body
  BombiBitt body 48,73 kr 162,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr.
  BombiBitt body
  BombiBitt body 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  BombiBitt body
  BombiBitt body 56,23 kr 187,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 86/1½ år
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 80/1 år, 92/2 år
  BombiBitt cardigan
  BombiBitt cardigan 93,73 kr 312,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   56/1 mdr., 62/3 mdr., 68/6 mdr., 74/9 mdr.
  BombiBitt kjole
  BombiBitt kjole 104,98 kr 349,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98/3 år, 110/5 år, 116/6 år, 128/8 år
  BombiBitt bukser - regular fit
  BombiBitt bukser - regular fit 93,73 kr 312,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   122/7 år, 134/9 år
  BombiBitt sweatshirt - regular fit
  BombiBitt sweatshirt - regular fit 93,73 kr 312,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   110/5 år, 116/6 år, 128/8 år, 140/10 år
  BombiBitt sweatshirt - regular fit
  BombiBitt sweatshirt - regular fit 104,98 kr 349,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   122/7 år
  BombiBitt langermet poloskjorte - regular fit
  BombiBitt langermet poloskjorte - regular fit 67,48 kr 224,94 kr -70%
  • Størrelser på lager
   116/6 år, 128/8 år, 140/10 år
  BombiBitt pyjamas
  BombiBittNightset 86,23 kr 287,44 kr -70%
  • Størrelser på lager
   98-104, 122-128
  BombiBitt shorts - chino shorts
  BombiBitt shorts - chino shorts 219,95 kr
  • Størrelser på lager
   128/8 år
  BombiBitt kjole
  BombiBitt kjole 249,95 kr
  • Størrelser på lager
   116/6 år

  BombiBitt lar barn være barn

  Også barna skal ha pene klær til hverdag og fest, skole og barnehage. Det er ikke alltid like lett å finne klær som tilfredsstiller mors ønske om at det skal se pent ut og barnas behov for frihet i bevegelsene. Med BombiBitt er hele dette problemet løst. Alt barnet trenger finnes her. Enkle og vakre plagg som lett lar seg kombinere på mange ulike måter. Dermed kan en hel garderobe skapes med få plagg. Rene linjer, tøffe mønstre og en god dose romantikk. Til sammen gir dette glade foreldre og fornøyde barn. Plagget kan brukes og vaskes og brukes igjen. Design går ikke på bekostning av kvalitet og anvendelse. STYLEPIT har åpent akkurat når du har tid og lyst. Her er du velkommen til shopping uten stress og kø. Du finner enkelt frem til de plaggene og de størrelsene du ser etter, med vår filterfunksjon. BombiBitt gir barnet ditt myke plagg som er gode mot huden. Kjoler og skjørt blir helårsplagg med en leggings under.

  Den fine kolleksjonen fra BombiBitt får du hos STYLEPIT

  BombiBitt er dansk design av høy kvalitet. Den gjennomførte stilen appellerer til foreldre og barn over hele verden. Her kan du få plagg din prins eller prinsesse fra nyfødt og helt opp til ti år. Plaggene er myke og bløte mot barnets hud. Det er unikt og romantisk. Fargeskalaen går fra ulike nyanser av blått og grått til gammelrosa og hvitt. Med flere avskygninger imellom. Kombinasjonsmulighetene er mange og gode. Alt komplementerer hverandre og det skal ikke mange plaggene til, før den nødvendige garderoben er på plass. Kjolene er like fine i barnehagen som til fest. Barn elsker pentøy som det både kan lekes og danses i. Og det beste av alt, er at alle plaggene kan vaskes i vaskemaskinen. Så blir de raskt klare til bruk igjen! BombiBitt har tenkt på det meste og skapt klær som både mor og barn blir forelsket i. STYLEPIT, Nordens største fashionsite, har i tillegg fri frakt for ordre over 699kr, lave priser, hurtig levering, samt 30 dagers returrett.